İNSAN ODAKLI YÖNETİM

Narplas ailesi olarak çalışanlarımızın geleceklerini beklentilerine göre şekillendirmek, görevlerinde başarılı olmalarını sağlamak ve verimliliklerini artırıcı fırsatları oluşturmak temel yaklaşımımızdır. Çalışanlarımızın, insan odaklı yönetim anlayışı ile kurum içi ve dışından verdiğimiz eğitimlerle birlikte, onların kendilerini geliştirme azimleri ve üst düzeylere gelme hedefleri dikkate alınarak kariyer planlarına yön vermekteyiz.

YÖNETİM FELSEFEMİZ

Başarılı olmak ve hedeflerimize ulaşmak için en önemli kaynağımızın insan olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle şirketimiz, genç ve başarı potansiyeli yüksek çalışan ve yönetici adaylarını yetiştirerek, insan kaynaklarını güçlü tutmayı hedeflemektedir. Temel politikamız; dürüstlük ve açıklık olup, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin uzun süreli güven ve memnuniyetini sağlamaya yöneliktir.

SEÇME VE YERLEŞTİRME

Hedefimiz; Narplas A.Ş. kurum kültürüne uyumlu, yapımızdaki açık pozisyonların gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip, yenilik ve gelişime açık insan kaynağını bünyemize kazandırmaktır. Bu doğrultuda, doğru kişileri, doğru işe yerleştirmek en büyük hedefimizdir.

EĞİTİM-GELİŞİM SİSTEMİ

Narplas ailesine katılan her çalışanlarımız ilk olarak oryantasyon eğitimine dahil olmakta, devamında işbaşı eğitimleri alarak şirketimize ve görevine uyumu sağlanmaktadır. Görev aldıkları pozisyonun gereklerine uygun mesleki bilgi, yetkinlik ve yenilikçi bakış açılarının gelişmesi için, mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçları belirlenerek, plan dahilinde desteklenmektedir.

MAKİNELERİMİZ