Narplas Plastik Metal San. ve Tic. A.Ş.
tel 02163040376     mail info@narplas.com.tr
l Kalite
Kalite Anlayışımız
Kalite Politikamız
Çevre Politikamız
İSİG Politikamız

KALİTE ANLAYIŞIMIZ

 

Müşteri Memnuniyeti,

Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını belirleyip bu doğrultuda termininde, en yüksek kalitede ve en uygun fiyatta ürünleri sunmak,
 
 

Müşteri beklentilerine uygun, hatasız üretim gerçekleştirebilmek için;

Bilgi ve beceri eksikliklerini tespit etmek ve planlı bir eğitim programı ile çalışan kalitesini arttırmak,

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemimizi, sistematik ölçme, analiz, iyileştirme faaliyetleri ve teknolojik gelişmeler ile destekleyerek sürekli iyileştirme ve gelişmeyi mümkün kılmaktır.

  ​

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

         Çevreye saygılı bir kuruluş olarak, gelecek nesillerin emaneti olan çevreyi ve doğal kaynakları yeni nesillere temiz ve yaşanabilir bırakmanın hepimizin katılımı ile mümkün olacağını düşünmekteyiz. Bu bilinçle hareket eden Narplas, "Doğal Çevrenin Korunması" amacıyla aşağıdakileri taahhüt etmektedir;

 
          İşletmemizde üretimden kaynaklı çevreye zararlı etkileri(hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, kaynakların azalması, bitki, hayvan, insan sağlığına ve güvenliğine etki, vb…) minimize etmek, atıkların bertaraf edilmesini ve/veya yeniden kullanımını sağlamak,
          Enerji kaynakları (elektrik, doğalgaz, su, LPG, akaryakıt, vb…) kullanımını azaltıcı tedbirler almak ve her yıl hedefler koyarak gelişme sağlamak,
 
          Çevre ile ilgili olan tüm kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uymak, gereklerini yapmak ve sürekliliğini sağlamak,
 
          Çevre konusunda başarıya ulaşmak üzere tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak,
 
          Çevre standartlarımızı yükseltmek amacıyla; ulusal/yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlamak,
 

         Çevre Politikamızın herkese açık olması.

        Tüm çalışanlarımız bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışırlar. Çalışanlarımız kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli faaliyetleri gerçekleştirmekle sorumludurlar.

 

 

İSİG POLİTİKAMIZ

+ Tüm NARPLAS çalışanlarını bilinçlendirerek, sıfır iş kazası ve meslek hastalıklarının minimuma indirgenmesi

+
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin çalışanlarımız için bir yaşam biçimi oluşturması

+
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm yasal yükümlülük ve standartlara uymak

+
Risk analizleri yapılması, gerekli Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin alınması ile sürekli iyileşmenin sağlanması

+ Yardımcı sanayilerimiz ve taşeronlarımızın İSİG mevzuatlarına uygun hareket etmelerinin sağlanması