Narplas ailesi olarak çalışanlarımızın geleceklerini beklentilerine göre şekillendirmek, görevlerinde başarılı olmalarını sağlamak ve verimliliklerini artırıcı fırsatları oluşturmak temel yaklaşımımızdır.

Çalışanlarımızın, insan odaklı yönetim anlayışı ile kurum içi ve dışından verdiğimiz eğitimlerle birlikte, onların kendilerini geliştirme azimleri ve üst düzeylere gelme hedefleri dikkate alınarak kariyer planlarına yön vermekteyiz.

Temel hedefimiz; tarafsız ve fırsat eşitliği anlayışıyla kariyer yönetimi yaparak, bir yandan çalışanlarımızın performans ve motivasyonlarını en üst düzeyde tutmak ve diğer yandan şirketin uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmektir.

Çalışan profilimiz; İşini seven, ekip çalışmasına ve takım ruhuna inanan, değişim ve gelişime açık, etik değerlere sahip, müşteri odaklı, sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.

İnsan Kaynakları Felsefemiz

Başarılı olmak ve hedeflerimize ulaşmak için en önemli kaynağımızın insan olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle şirketimiz, genç ve başarı potansiyeli yüksek çalışan ve yönetici adaylarını yetiştirerek, insan kaynakları nı güçlü tutmayı hedeflemektedir.
Temel politikamız; dürüstlük ve açıklık olup, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin uzun süreli güven ve memnuniyetini sağlamaya yöneliktir.

Seçme ve Yerleştirme

Hedefimiz; Narplas A.Ş. kurum kültürüne uyumlu, yapımızdaki açık pozisyonların gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip, yenilik ve gelişime açık insan kaynağını bünyemize kazandırmaktır. Bu doğrultuda, doğru kişileri, doğru işe yerleştirmek en büyük hedefimizdir. Seçme ve yerleştirme sürecinde Narplas web sitesi ve kariyer portalları üzerinden gelen başvurulardan uygun bulunan adayların, yetkinlik ve teknik bazda işe uygunluğu, insan kaynakları ve ilgili bölüm tarafından değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde, uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılır.

Eğitim-Gelişim Sistemi

Narplas ailesine katılan her çalışanlarımız ilk olarak oryantasyon eğitimine dahil olmakta, devamında işbaşı eğitimleri alarak şirketimize ve görevine uyumu sağlanmaktadır. Görev aldıkları pozisyonun gereklerine uygun mesleki bilgi, yetkinlik ve yenilikçi bakış açılarının gelişmesi için, mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçları belirlenerek, plan dahilinde desteklenmektedir. Şirket içinde ve dışında sürekli sağladığımız eğitim, kurs, seminer, fuar ziyaretleri vb. olanaklar ile çalışanlarımızın kariyer gelişimleri desteklenir.